อาชีพเสริม

โรงงานผลิต DETOX

โรงงานผลิต DETOX  ภายใต้ชื่อ บริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 446 หมู่ 4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230 ก่อตั้งโดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานบริหาร เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยืนหยัด มั่นคง ปลอดภัย

โรงงานผลิต DETOX

บริษัท ดีท็อกซ์(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทธรรมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562

โรงงานผลิต DETOX

โรงงานผลิต DETOX มีสถาบันวิจัย NSPi ซึ่งมีทีมงานวิจัยกว่า 30 ท่าน คิดค้น พัฒนาวิจัยอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาคุณภาพอยู่สม่ำเสมอ

โรงงานผลิต DETOX

โรงงานผลิต DETOX  โรงงานผลิต DETOX

โรงงานผลิต DETOX ผลิตสินค้าด้านนวัตกรรมสมุนไพร มากกว่า 25 รายการ

โรงงานผลิต DETOX

โรงงานผลิต DETOX  โรงงานผลิต DETOX

 

โรงงานผลิต DETOX

โรงงานผลิต DETOX  โรงงานผลิต DETOX

 

สินค้า cci
สินค้า cci